NBO Center Danmark

image87

NBO – the Newborn Behavioural Observations – er en relationsstøttende observation af spædbørn udviklet af professor dr. Kevin Nugent et al. på Harvard Medical School, Boston Children´s Hospital i 90érne. Dansk Råstof - Familieprojektet er NBO Center i Danmark med eneret til at udbyde dette kursus.

 

NBO er en certificeret metodisk tilgang til en fælles observation af spædbarnet og består af 18 delelementer, der skal kobles sammen til en helhedsforståelse af det individuelle spædbarn. NBO synliggør således spædbarnets sprog og adfærdsmæssige evner gennem en fælles systematisk observation af spædbarnets adfærd. NBO er ikke en test, men en måde at tolke og forstå spædbarnets adfærd i fællesskab med forældrene.


Thisted Kommune er den første kommune i Danmark, hvor hele sundhedsplejen er certificeret i NBO i 2015 og hvor sundhedsplejerskerne har integreret NBO i større eller mindre omfang.  NBO er siden 2016 integreret i sundhedsplejen i flere andre kommuner samt på Vuggestedet og Bethesda i Aarhus i 2018. I 2019 har vi bl.a. undervist medarbejdere fra  Bagsværd Observationshjem, Holmegårdshuset, samt jordemødre fra flere hospitaler i hovedstadsområdet. 


Uddannelsesforløb


Underviserne er uddannede fra the Brazelton Center UK, Cambridge og er i tæt forbindelse med Boston, USA Brazelton Institute v/ Harvard Medical School. NBO-uddannelsen består af to sammenhængende dage med introduktion til NBO både teoretisk og praktisk samt en erfaringsdag tre måneder efter kurset.


 Prisen for at deltage i et kursus for at blive certificeret i NBO metoden er 7.500 kr. pr. deltager inklusive forplejning.


Kontakt  Pernille Plog fra Familieprojektet for at høre nærmere på telefon +45 29 65 03 95 eller skriv til  mailen nbo@dr.nu


image88

NBO Kursus tilmelding

Næste NBO kursus d. 12. - 13. marts 2020 i København

7.500,00 kr.
Betal med Paypal eller kreditkort/betalingskort

Næste NBO kursus er d. 12. - 13. marts 2020 i København.  Mere information følger.


Herefter er der NBO kurser:


28. - 29. april (Midtjylland). Opfølgning d. 21. september 2020.

18. - 19. juni (København). Opfølgning d. 1. december 2020.

22. - 23.  september (København). Opfølgning d. 2. marts 2021.


Prisen er 7.500 kr. for tre dages undervisning


Udover denne pris er det nødvendigt for de individuelle kursister at medbringe en bog, som man selv køber: Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner. Kevin Nugent et al.


Kontakt Pernille Ploug på mail pernille.ploug@familieprojektet.dk for tilmelding eller spørgsmål eller mobil +45 29 65 03 95. 


For spørgsmål om fakturering kontakt administrationschef Tine Lykke på mail tine.lykke@dr.nu eller mobil 3311 0644